سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
متقاضی محترم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
با سلام نظر به اینکه رسالت واحد بازرگانی شرکت سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به نیروگاههای تحت پوشش از طریق برون سپاری تامین خدمات و کالا بوده ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی و خدمات ، تامین کنندگان کالا و قطعات و سپس تائید نهایی آنها در راستای برنامه های کلان شرکت و با تقویت حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن کاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف شرکت و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی به کلیه نیروگاه ها از اهداف عالیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد و از طرفی رسیدن به اهداف مذکور مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند شفاف برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار می باشد،لذا این شرکت اقدام به ایجاد و به روز نگهداری سیستم الکترونیکی جامع بانک اطلاعات پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان کالا در سامانه خود نموده است.بدیهی است پشتیبانی و نگهداری ازسیستم مذکور مستلزم مشارکت کلیه شرکتهای فعال و موفق از طریق ارائه اطلاعات صحیح و دقیق می باشد که بدینوسیله از اهتمامی که مبذول خواهید نمود، سپاسگذاریم . داشتن پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه جهت برقراری ارتباط سریع این شرکت با شما امری بسیار ضروری است 
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره مناقصه 97/74

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره مناقصه 97/73

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه 97/64

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از انجام...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره مناقصه 97/65

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه ( زنجان) به شماره مناقصه 97/68

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه ( زنجان ) به شماره مناقصه 97/69

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره مناقصه 97/72

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 24 تن روغن ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/60

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 24...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/59

1- موضوع مناقصه: خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن (...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت به شماره 97/86

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/78

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/77

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 8 ست فیلترهای هوای Air Intake(واحدهای گازی V94.2 ) نیروگاه های سیکل ترکیبی خرمشهر و سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/83

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 8...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 54 عدد ممبران Filmtec مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/84

1- موضوع مناقصه: خرید 54 عدد ممبران مورد نیاز نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید رله ارت فالت حفاظت نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/80

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید رله...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 13 عدد سلونوئید والو نیروگاه قم به شماره 97/79

1- موضوع مناقصه: خرید 13 عدد سلونوئید والو تصفیه خانه...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/81

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام امور بهداری...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷