سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
متقاضی محترم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
با سلام نظر به اینکه رسالت واحد بازرگانی شرکت سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به نیروگاههای تحت پوشش از طریق برون سپاری تامین خدمات و کالا بوده ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی و خدمات ، تامین کنندگان کالا و قطعات و سپس تائید نهایی آنها در راستای برنامه های کلان شرکت و با تقویت حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن کاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف شرکت و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی به کلیه نیروگاه ها از اهداف عالیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد و از طرفی رسیدن به اهداف مذکور مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند شفاف برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار می باشد،لذا این شرکت اقدام به ایجاد و به روز نگهداری سیستم الکترونیکی جامع بانک اطلاعات پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان کالا در سامانه خود نموده است.بدیهی است پشتیبانی و نگهداری ازسیستم مذکور مستلزم مشارکت کلیه شرکتهای فعال و موفق از طریق ارائه اطلاعات صحیح و دقیق می باشد که بدینوسیله از اهتمامی که مبذول خواهید نمود، سپاسگذاریم . داشتن پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه جهت برقراری ارتباط سریع این شرکت با شما امری بسیار ضروری است 
مناقصه عمومی خدمات درمانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/22

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۶ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۵ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بازسازی5 ست HSG SEAL نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/20

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی5 ست HSG SEAL...
اطلاعات بیشتر
۰۵ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بازسازی 180 عدد شرودسگمنت نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/21

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی 180 عدد شرودسگمنت...
اطلاعات بیشتر
۰۵ تير ۱۳۹۷
ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه قم97/18

1- موضوع مناقصه: عبارت است از ساخت سه ست نازل...
اطلاعات بیشتر
۰۱ تير ۱۳۹۷
بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/19

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی قطعات داغ توربین...
اطلاعات بیشتر
۰۱ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/13

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید 3600 کیلو...
اطلاعات بیشتر
۲۸ خرداد ۱۳۹۷