سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
متقاضی محترم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
با سلام نظر به اینکه رسالت واحد بازرگانی شرکت سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به نیروگاههای تحت پوشش از طریق برون سپاری تامین خدمات و کالا بوده ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی و خدمات ، تامین کنندگان کالا و قطعات و سپس تائید نهایی آنها در راستای برنامه های کلان شرکت و با تقویت حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن کاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف شرکت و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی به کلیه نیروگاه ها از اهداف عالیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد و از طرفی رسیدن به اهداف مذکور مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند شفاف برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار می باشد،لذا این شرکت اقدام به ایجاد و به روز نگهداری سیستم الکترونیکی جامع بانک اطلاعات پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان کالا در سامانه خود نموده است.بدیهی است پشتیبانی و نگهداری ازسیستم مذکور مستلزم مشارکت کلیه شرکتهای فعال و موفق از طریق ارائه اطلاعات صحیح و دقیق می باشد که بدینوسیله از اهتمامی که مبذول خواهید نمود، سپاسگذاریم . داشتن پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه جهت برقراری ارتباط سریع این شرکت با شما امری بسیار ضروری است 
مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تامین ،...
اطلاعات بیشتر
۱۴ شهريور ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی شماره 28/97 موضوع خرید پمپ اینجکشن واحد های V94.2 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/28

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید پمپ...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید ده عدد انژکتور سوخت مایع واحدهای GE-F5 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/29

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید ده...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/27

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات یدکی...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید یک ست کامل عایق توربین و چمبر واحدهای نیروگاه های زیرمجموعه شرکت صبا به شماره 97/26

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید یک...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی افزایش ظرفیت ایستگاه گاز نیروگاه حرارتی قم به شماره 97/31

1- موضوع مناقصه: با توجه به افزایش نیاز نیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی عملیات حرارتی جهت نیروگاه های زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به شماره 97/23

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: عملیات حرارتی...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه های زیر مجموعه شرکت به شماره 97/24

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تست بال...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷