سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
متقاضی محترم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
با سلام نظر به اینکه رسالت واحد بازرگانی شرکت سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به نیروگاههای تحت پوشش از طریق برون سپاری تامین خدمات و کالا بوده ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی و خدمات ، تامین کنندگان کالا و قطعات و سپس تائید نهایی آنها در راستای برنامه های کلان شرکت و با تقویت حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن کاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف شرکت و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی به کلیه نیروگاه ها از اهداف عالیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد و از طرفی رسیدن به اهداف مذکور مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند شفاف برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار می باشد،لذا این شرکت اقدام به ایجاد و به روز نگهداری سیستم الکترونیکی جامع بانک اطلاعات پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان کالا در سامانه خود نموده است.بدیهی است پشتیبانی و نگهداری ازسیستم مذکور مستلزم مشارکت کلیه شرکتهای فعال و موفق از طریق ارائه اطلاعات صحیح و دقیق می باشد که بدینوسیله از اهتمامی که مبذول خواهید نمود، سپاسگذاریم . داشتن پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه جهت برقراری ارتباط سریع این شرکت با شما امری بسیار ضروری است 
خرید 40 عدد گلوب والو "1 نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 98/39

1- موضوع مناقصه: خرید 40 عدد گلوب والو "1 نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۸
خرید یکدستگاه عمل کننده کنترل والو گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 98/38

1- موضوع مناقصه: خرید یکدستگاه عمل کننده کنترل والو گاز...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۸
خرید 2 عدد کارت DDC ورودی آنالوگ نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 98/36

1- موضوع مناقصه: خرید 2 عدد کارت DDC ورودی آنالوگ...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۸
خرید 2 عدد کارت P13 منبع تغذیه سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 98/37

1- موضوع مناقصه: خرید 2 عدد کارت P13 منبع تغذیه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۸
تدوین دانش فنی ،ساخت ، تحویل یک ست دیسکهای ردیف یک الی چهار توربین گاز نیروگاه حرارتی قم به شماره 98/35

1- موضوع مناقصه: تدوین دانش فنی ، ساخت و تحویل...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۸