سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 و اصلاحیه مربوطه

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تامین ،...
اطلاعات بیشتر
۱۴ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل نیروگاههای زیر مجموعه شرکت به شماره 97/36

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید لباس...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم به شماره 97/37

1- موضوع مناقصه: اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق واحدهای بخار نیروگاه قم به شماره 97/32

1- موضوع مناقصه: بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 206 عدد باتری نیروگاهی 500 آمپر نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/33

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 206...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید تعدادی باتری نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/35

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید تعدادی...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷