سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تجدید مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای تحت پوشش به شماره 97/30

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تامین ،...
اطلاعات بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان به شماره 97/39

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید و بازسازی پره های ثابت و متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/44

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/47

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید گیربکس...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات توربین نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/40

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم به شماره 97/37

1- موضوع مناقصه: اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه...
اطلاعات بیشتر
۳۰ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/41

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 211 عدد پیچ و مهره و واشر وی‌باند کوپلینگ واحدهای گازی نیروگاه قم به شماره 97/42

1- موضوع مناقصه: خرید 211 عدد پیچ و مهره و...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 27عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی نیروگاه قم به شماره 97/43

1- موضوع مناقصه: خرید 27 عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 5 عدد سرو والو گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/46

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 5...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷