سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مناقصه عمومی خرید 24 تن روغن ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/60

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 24...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن و سایر مشتقات نفتی از پساب (OIL SKIMMER) با استفاده از تکنولوژی DAF و بهینه‌سازی سیستم موجود به شماره 97/57

1- موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/59

1- موضوع مناقصه: خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن (...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید شات آف ولو نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/58

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 4...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷