سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ساخت داخل3 ست چرخدنده های گیربکس فلندر H2BV10 نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/16

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: ساخت داخل3...
اطلاعات بیشتر
۰۳ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه انجام خدمات درمانی (بهیاری، بهداشتی، درمانی ، فوریت‌های پزشکی و معاینات دوره‌ای کارکنان)نیروگاه سیکل ترکیبی قم97/22

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم97/18

1- موضوع مناقصه: عبارت است از ساخت سه ست نازل...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/19

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی قطعات داغ توربین...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه بازسازی 5 ست HSG SEAL نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/20

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی5 ست HSG SEAL...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷