سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اصلاحیه و تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید
اطلاعات بیشتر
۳۱ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۱۳ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تحویل پیشنهادات و بازگشایی پاکات

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهادات و بازگشایی مناقصه های 26،27،28،29 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۰۵ شهريور ۱۳۹۷
اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27

اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27 موضوع خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه شماره 97/18 و 97/19

تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ج مورخ 20/04/97 در مناقصه های شماره 97/18 و 97/19 تغییر یافت
اطلاعات بیشتر
۱۰ تير ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17
اطلاعات بیشتر
۰۶ تير ۱۳۹۷
تمدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17

مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17 تمدید شد.
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۷