سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اطلاعیه اصلاحیه و تمدیدیه مناقصه شماره 97/37

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه 37/97 با موضوع اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم می رساند مناقصه مذکور به مدت یکماه تمدید می گردد .
اطلاعات بیشتر
۲۲ آبان ۱۳۹۷
تمدید مناقصه شماره 97/30

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه97/30 با موضوع تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری می رساند مناقصه مذکور به مدت یکماه تمدید می گردد .
اطلاعات بیشتر
۲۲ آبان ۱۳۹۷
اطلاعیه تمدید تجدید مناقصه عمومی شماره 97/37

اطلاعیه تمدید تجدید مناقصه عمومی شماره 97/37 اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم
اطلاعات بیشتر
۱۲ آبان ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی شماره 97/39، 97/40، 97/41

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی شماره 97/39، 97/40، 97/41 خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات توربین نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان
اطلاعات بیشتر
۲۸ مهر ۱۳۹۷
اصلاحیه و تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید
اطلاعات بیشتر
۳۱ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۱۳ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تحویل پیشنهادات و بازگشایی پاکات

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهادات و بازگشایی مناقصه های 26،27،28،29 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۰۵ شهريور ۱۳۹۷