سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اخبار و رویداد ها
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
لغو مناقصه 96/32
۱۸ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه شماره  32/96 با موضوع خرید یکعدد بوشینگ HV ترانس اصلی TRENCH نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان می رساند که این مناقصه لغو گردیده است .