سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اخبار و رویداد ها
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی 97/02/03
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های زیر می رساند که تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت دوشنبه مورخ 03/02/97 می باشد .

1. خرید 550 تن کلرورفریک نیروگاه شهید مدحج اهواز  ( زرگان )                                            مناقصه شماره 97/07     

2. خرید 6 عدد لیک آف ولو بویلر نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )                                       مناقصه شماره 97/08

3. خرید دو دستگاه گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )                            مناقصه شماره 97/09

4. خرید  قطعات مین اویل پمپ واحد یک بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )                      مناقصه شماره 97/10