سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اخبار و رویداد ها
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه شماره 97/18 و 97/19
۱۰ تير ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه های شماره 97/18 و 97/19 با موضوعات

 1. ساخت  سه ست نازل سوخت گازنیروگاه سیکل ترکیبی قم                                                                  

2. بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم       

می رساند که تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ج مورخ 20/04/97  می باشد .