سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27

اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27 موضوع خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه شماره 97/18 و 97/19

تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ج مورخ 20/04/97 در مناقصه های شماره 97/18 و 97/19 تغییر یافت
اطلاعات بیشتر
۱۰ تير ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17
اطلاعات بیشتر
۰۶ تير ۱۳۹۷
تمدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17

مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17 تمدید شد.
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
اصلاحیه مناقصه خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/13

خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدارت مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) در سال 97.
اطلاعات بیشتر
۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت 97/02/04

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های 97/1,97/2,97/3,97/4,97/5 می رساند که تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت سه شنبه مورخ 97/02/04می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی 97/02/03

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های 97/7,97/8,97/9,97/10 می رساند که تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت دوشنبه مورخ 97/02/03می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷