سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی شماره 97/39، 97/40، 97/41

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی شماره 97/39، 97/40، 97/41 خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات توربین نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان
اطلاعات بیشتر
۲۸ مهر ۱۳۹۷
اصلاحیه و تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید
اطلاعات بیشتر
۳۱ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهاد و بازگشایی پاکات مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۱۳ شهريور ۱۳۹۷
تمدید تحویل پیشنهادات و بازگشایی پاکات

به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پیشنهادات و بازگشایی مناقصه های 26،27،28،29 تمدید گردید .
اطلاعات بیشتر
۰۵ شهريور ۱۳۹۷
اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27

اطلاعیه مناقصه عمومی شماره 97/27 موضوع خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه شماره 97/18 و 97/19

تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ج مورخ 20/04/97 در مناقصه های شماره 97/18 و 97/19 تغییر یافت
اطلاعات بیشتر
۱۰ تير ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17
اطلاعات بیشتر
۰۶ تير ۱۳۹۷