سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تمدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17

مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17 تمدید شد.
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
اصلاحیه مناقصه خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/13

خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدارت مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) در سال 97.
اطلاعات بیشتر
۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت 97/02/04

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های 97/1,97/2,97/3,97/4,97/5 می رساند که تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت سه شنبه مورخ 97/02/04می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی 97/02/03

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های 97/7,97/8,97/9,97/10 می رساند که تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت دوشنبه مورخ 97/02/03می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج به شماره مناقصه 96/67

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج به شماره مناقصه 96/67 تحویل کالا اهواز- کیلومتر 5 جاده مسجد سلیمان- نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
لغو مناقصه کوپل کردن روتور توربین کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/71

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه شماره 96/71 با موضوع کوپل کردن روتور توربین کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی قم می رساند که این مناقصه لغو گردیده است .
اطلاعات بیشتر
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53

اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53
اطلاعات بیشتر
۰۷ اسفند ۱۳۹۶