سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج به شماره مناقصه 96/67

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج به شماره مناقصه 96/67 تحویل کالا اهواز- کیلومتر 5 جاده مسجد سلیمان- نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
لغو مناقصه کوپل کردن روتور توربین کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/71

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه شماره 96/71 با موضوع کوپل کردن روتور توربین کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی قم می رساند که این مناقصه لغو گردیده است .
اطلاعات بیشتر
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53

اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53
اطلاعات بیشتر
۰۷ اسفند ۱۳۹۶
تمدید زمانی اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67

تمدید زمانی اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67
اطلاعات بیشتر
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم مناقصه عمومی شماره 96/66

اصلاحیه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم مناقصه عمومی شماره 96/66
اطلاعات بیشتر
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67

اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره مناقصه : 96/55

اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره مناقصه : 96/55
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶