سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اصلاحیه اسناد تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27

اصلاحیه اسناد تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27 بر روی سایت شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا قرار گرفت
اطلاعات بیشتر
۱۵ مهر ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

اصلاحیه اسناد مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) شماره96/01
اطلاعات بیشتر
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 96/23

اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 96/23 موضوع خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم
اطلاعات بیشتر
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 96/21

اصلاحیه مناقصه عمومی خرید مبدل E/P نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/21
اطلاعات بیشتر
۰۲ مرداد ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی به شماره 96/17

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره مناقصه :96/17
اطلاعات بیشتر
۲۷ تير ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی شماره : 96/15

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/15
اطلاعات بیشتر
۲۷ تير ۱۳۹۶
تمدید زمانی مناقصه عمومی شماره :96/14

مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره96/14 تمدید شد
اطلاعات بیشتر
۲۵ تير ۱۳۹۶