سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تمدید بازگشایی پاکات

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مزایده اقلام مازاد و اسقاط نیروگاه سیکل ترکیبی قم (مزایده شماره 03/96 ) می رساند که تاریخ بازگشایی پاکتها از تاریخ 96/09/28به 96/10/03موکول شده است .
اطلاعات بیشتر
۲۵ آذر ۱۳۹۶
اطلاعیه 2

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در تجدید مناقصه شماره 96/31 در خصوص خرید ترانس های خشک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر می رساند اصلاحیه اسناد روی سایت قرار گرفت .
اطلاعات بیشتر
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تمدید بازگشایی پاکات

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های شماره 96/31 ، 96/32 و 96/33 و مزایده شماره 96/03 می رساند که تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ج در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 می باشد .
اطلاعات بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر شماره مناقصه :96/26

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر شماره مناقصه :96/26
اطلاعات بیشتر
۱۸ مهر ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27

اصلاحیه اسناد تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27 بر روی سایت شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا قرار گرفت
اطلاعات بیشتر
۱۵ مهر ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

اصلاحیه اسناد مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) شماره96/01
اطلاعات بیشتر
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 96/23

اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 96/23 موضوع خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم
اطلاعات بیشتر
۱۶ مرداد ۱۳۹۶