سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
رله های حفاظتی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تآمین 4 عدد رله حفاظتی مدل p 921 و 1 عدد رله حفاظتی مدل p 123 سیستم حفاظت الکتریکی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم که مشخصات فنی و مدارک آن به پیوست ضمیمه گردیده است .