صبا |Home
سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
متقاضی محترم
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
با سلام نظر به اینکه رسالت واحد بازرگانی شرکت سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به نیروگاههای تحت پوشش از طریق برون سپاری تامین خدمات و کالا بوده ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی و خدمات ، تامین کنندگان کالا و قطعات و سپس تائید نهایی آنها در راستای برنامه های کلان شرکت و با تقویت حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن کاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف شرکت و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی به کلیه نیروگاه ها از اهداف عالیه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد و از طرفی رسیدن به اهداف مذکور مستلزم تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایند شفاف برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار می باشد،لذا این شرکت اقدام به ایجاد و به روز نگهداری سیستم الکترونیکی جامع بانک اطلاعات پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان کالا در سامانه خود نموده است.بدیهی است پشتیبانی و نگهداری ازسیستم مذکور مستلزم مشارکت کلیه شرکتهای فعال و موفق از طریق ارائه اطلاعات صحیح و دقیق می باشد که بدینوسیله از اهتمامی که مبذول خواهید نمود، سپاسگذاریم . داشتن پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه جهت برقراری ارتباط سریع این شرکت با شما امری بسیار ضروری است 
خرید 1600 عدد فیلتر هوای کمپرسور اصلی واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم

1- موضوع مناقصه: خرید 1600 عدد فیلتر هوای کمپرسور اصلی...
اطلاعات بیشتر
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از انجام...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
نویت دوم مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
نوبت دوم مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سلطانیه زنجان

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
اصلاحیه مناقصه عمومی حمل و نقل (ایاب و ذهاب) نیروگاه سیکل ترکیبی قم

اصلاحیه مربوط به مناقصه عمومی شماره 99/78 مربوط به حمل...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی قم

1.سرویس دهی عادی، نوبت کار و اضافه کار رفت و...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
اصلاحیه مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

اصلاحیه مربوط به مناقصه عمومی شماره 99/81 مربوط به ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
اصلاحیه مناقصه عمومی تهیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان

اصلاحیه مربوط به مناقصه عمومی شماره 99/73 مربوط به تهیه،طبخ...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حفظ،...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۹